IMPLANT GỐM SỨ ZERAMEX P6

IMPLANT GỐM SỨ ZERAMEX P6

Chi tiết Sản Phẩm

  • Cung cấp độ linh hoạt giả cao đặc biệt nhờ kết nối bên trong mới.
  • Kết nối ren có thể đảo ngược và 100% không có kim loại.
  • Vít VICARBO làm bằng nhựa gia cố sợi carbon
  • Kết cấu giống với ZERAMEX XT: ZERAFIL – ZERALOCK – ZERAFIX.
  • Liên hệ: 0388 891 470 Ms. Ngọc
  • 08 Feb 2020
Chia Sẻ:

Sản Phẩm Khác: