Cảm biến đường huyết liên tục Guardian Sensor 3

Cảm biến đường huyết liên tục Guardian Sensor 3

Chi tiết Sản Phẩm

Cảm biến đo đường huyết theo dõi liên tục trong quá trình điều trị, thời gian sử dụng 7 ngày. Sử dụng cho hệ thống Guardian Connect và bơm insulin 640G

Liên hệ: 0938 640 891 (Mr. Thụy); 0946 105 640 (Mr. Hoàng)

  • 20 Mar 2020
Chia Sẻ:

Sản Phẩm Khác: