Bộ truyền tín hiệu Guardian Link 3

Bộ truyền tín hiệu Guardian Link 3

Chi tiết Sản Phẩm

Bộ truyền tín hiệu Guardian Link 3 kết nối giữa cảm biến đo đường huyết liên tục và bơm insulin MiniMed™ 640G, tạo nên một hệ thống bơm khép kín

Liên hệ: 0938 640 891 (Mr. Thụy); 0946 105 640 (Mr. Hoàng)

  • 20 Mar 2020
Chia Sẻ:

Sản Phẩm Khác: